Mediáció

Agreement with intermediary

A mediáció egy olyan vitarendezési, konfliktuskezelési eljárás, amely során a mediátor – bírósági vagy hatósági eljárás helyett – segít tisztázni a problémát, és biztosítja, hogy a felek között

 • mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható,
 • önként vállalt,
 • a jövőre nézve tartósan fenntartható megállapodás jöjjön létre.

A mediátor mindkét fél irányában semleges, és az ügyre vonatkozóan feltétlen titoktartással tartozik.

Miért érdemes a mediációt választani?

 • mert a döntés a felek megegyezésén múlik, és csak olyan megállapodás kerül rögzítésre, amellyel mindkét fél elégedett;
 • gyors és költségkímélő eljárás.

Kinek ajánljuk?

 • aki maga akar dönteni a saját ügyében, és nem tétlenül várni egy hatóság vagy a bíróság döntésére;
 • aki olyan konfliktusban szeretne egyezségre jutni, ami nem jogvita, tehát amiben nem fordulhatnak döntéshozó szervhez; vagy az ügy ilyen szempontból már elévült, tehát döntéshozó szerv már nem tárgyalhatja;
 • akinek fontos, hogy megőrizhesse a méltóságát, és mégis kölcsönösen győztesként kerüljön ki a konfliktusból.
 • aki számára fontos (vagy szükséges) a kapcsolat rendezése és a kommunikáció helyreállítása, javítása.

Milyen vitákban javasolt a privát mediátor?

 • válási ügyekben előzetes megegyezéskor (vagyonmegosztás, szülői felügyeleti jog kérdése)
 • gyermekláthatási, kapcsolattartási ügyekben,
 • öröklési,
 • szomszédjogi,
 • társasházi,
 • kártérítési viták esetén.

 

mediacio2

„A mediáció lényege abban áll, hogy képes a feleket egymás felé fordítani; nem úgy, hogy szabályokat kényszerít rájuk, hanem segít megteremteni kapcsolatuk újszerű és közös felfogását, melynek révén megváltozik a két fél egymáshoz való viszonyulása” (Leonard Riskin 1994).


Egyéni konzultációs igény jelzése és időpont-egyeztetés:

 •  Baldauf Myrtill coach és mediátor; co.me.baldauf@gmail.com; 06-70-5599134
 • Akvizíciós beszélgetés: ingyenes  (Az első találkozás, amely során megtörténik az esetfelmérés, a későbbi folyamat bemutatása, ismerkedés.)
 • A mediáló (és szükség esetén minden további) ülés: 10.000.- Ft/alkalom/vitás fél. Egy ülés időtartama kb. 2-3 óra.