Gimnáziumi felvételi előkészítés

jelentkezes

Kedves Szülők és gimnáziumi felvételit tervező Diákok!

 • A középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgájára a tanulóknak minden tanév decemberében kell jelentkezniük.
 • Maga a vizsga mindig a következő év januárjában zajlik.
 • Az egységes írásbeli felvételi anyaga, követelményrendszere minden iskolában ugyanaz!
 • Ami már már az Önök személyes döntése:
  –  hogy egy előkészítő utazgatással együtt heti fél-egy napot jelent az egyébként is elfoglalt diáknak, vagy helyben csak pár órát;
  – hogy a diák egy nagyobb csoportban csak hallgatja passzívan a felkészítést, vagy kis létszámú csoportban aktívan dolgozva tanulja-gyakorolja, amit kell.

Ne feledjék: OTT és AKKOR, tantárgyanként mindössze 45 perc alatt kell jól teljesíteni a sikeres felvételihez, ismétlési lehetőség nincs!

A feladatok nagy része más jellegű, mint amit a gyerekek az iskolában megszoktak: kreatívabbak, komplexebbek; gyors, önálló és logikus gondolkodást követelnek, a tanuló általános műveltségére is alapoznak.

A vizsgahelyzet új, a környezet idegen…


A sokoldalú felkészülést tehát minél előbb, már a 6. vagy 8. évfolyamos tanév elején célszerű megkezdeni – ehhez nyújtunk segítséget itt helyben, a Helping Hand Oktatóközpontban.

Intenzív, tehetséggondozó gimnáziumi 

felvételi előkészítés magyar nyelv és irodalomból

hat- vagy négyosztályos gimnáziumba készülők számára.

 • Írásbelire való felkészítés: szeptembertől januárig 12 héten át
  – heti egyszer 90 percben (a konkrét időpont kiválasztása személyes egyeztetés után történik) személyes, jelenléti órákon gyakorlati feladatmegoldás,
  +  heti rendszerességgel digitális tananyagok segítségével az elméleti tudnivalók önálló, otthoni átismétlése, az iskolai tanórákon elhangzottak rendszerezése, felfrissítése;
 • Az őszi és téli szünetekben igény szerint egyeztetve akár több alkalommal is tartunk plusz gyakorló foglalkozásokat.
 • Szóbelire való felkészítés: február-márciusban igény szerint.
 • Kis létszámú (max. 6-7 fős) mikrocsoportban, garantáltan egyéni odafigyeléssel, differenciálással.
 • Tapasztalt szakember, tehetséggondozó és tanulásmódszertan-tréner-szaktanár vezetésével.
 • Korszerű és sikeres, tanulás-módszertani megalapozottságú pedagógiai módszerekkel, tehetséggondozó szakmai tapasztalattal, digitális pedagógiai eszközök  használatával.

Az előkészítés nálunk nem pusztán a felső tagozatos magyar tantárgy anyagának átismétlését jelenti. A megelőző évek konkrét központi írásbeli felvételi típusfeladataiból és várható szóbeli kérdéseiből kiindulva, a sikeres felvételihez szükséges írásbeli és szóbeli készségeket gyakoroljuk be, a megoldási, szereplési rutint alakítjuk ki. Mindezt a logikus, önálló gondolkodás és kreativitás alapelveit szem előtt tartva. Közben olyan hasznos, gyakorlati tanulási trükköket, stratégiákat is elsajátítunk, melyek nemcsak a felvételire való felkészülésben, de a későbbi középiskolai tanulmányaik során is nagy segítségükre lesznek.


NEM korrepetálás-szerű, felzárkóztató, hiányzó alapismereteket pótló felkészítést kínálunk, hanem kifejezetten az erősebb, ill. az ún. elitgimnáziumokba való eredményes felkészülést segítő tanfolyamot, ami a tanulók aktív közreműködése, hozzáadott erőfeszítése nélkül nem valósítható meg!
http://www.exactus.hu/felveteli-elokeszito/
http://www.exactus.hu/magamrol/

logo3


Várjuk jelentkezésüket a 2021 szeptemberében induló csoportokba!

 helpingnyelvsuli@gmail.com; Dedeo Anikó; 70/4507512

Zsuzsa.Tubakos@exactus.hu; Tubákos Zsuzsanna; 70-3198205 (magyar)